Garantie en klachten

Garantie

Wij geven om onze producten en doen logischerwijze ons best om deze in topconditie aan u te leveren. Toch komt het wel eens voor dat er een bestelling kapot gaat tijdens transport of dat er iets anders gebeurt waardoor u aanspraak kunt maken op garantie. Wettelijk gezien bent u verplicht om binnen twee maanden na constatering van het gebrek melding bij ons hierover te maken. Indien het gebrek binnen de garantie valt, dan zullen wij kosteloos zorg dragen voor reparatie of vervanging.

Vanaf het moment van aankoop biedt Biezoe 12 maanden, voor zover dwingend recht zich daartegen niet verzet, garantie op haar bijouterieën voor fabricagefouten en 6 maanden op de plating van haar bijouterieën, tenzij er sprake is van oneigenlijk gebruik*.

Binnen de garantie van 12 maanden vallen de omstandigheden:

  • Breuk van het sieraad door productiefouten.
  • Een afgebroken of niet passend onderdeel door productiefout.
  • Verlies van een steentje uit de zetting door een productiefout.

Binnen de garantie van 6 maanden vallen de omstandigheden:

  • Aantasting en/of verkleuring van de plating, wanneer de gebruiksinstructies in acht zijn genomen en er geen sprake is van oneigenlijk gebruik*.

*Van oneigenlijk gebruik is onder meer sprake als de gebruiksinstructies niet zijn nageleefd.

Buiten de garantie vallen:

  • Sieraden die tekenen van abnormale slijtage (waaronder deuken of (ernstige) vervorming) vertonen.
  • Aantasting van de plating door een hoge zuurgraad van je huid.
  • Verkleuring of beschadiging door oneigenlijk gebruik, bv door parfumgebruik.
  • Breuk van het sieraad dat het gevolg is door onjuist of oneigenlijk gebruik.
  • Bijouterieën die zijn aangepast en/of gerepareerd door personen anders dan medewerkers van Biezoe.
  • Verloren of gestolen sieraden.

Klachten

Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar biezoe@gmail.com . Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om uw geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur via https://www.webwinkelkeur.nl/kennisbank/consumenten/geschil. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.